Kurs ogólny

KURSY FOTOGRAFII OGÓLNE
dla początkujących lub średniozaawansowanych

UWAGA! Większość szkoleń obecnie odbywa się w formule online całkiem lub częściowo. Terminy spotkań, program, szczegóły ustalane są na bieżąco.

Zajęcia w grupach kilkuosobowych (maksymalnie 10 uczestników).
W przypadku mniejszej liczby chętnych (poniżej 5 osób) zajęcia odbywają się na Pradze przy ul. Białostockiej 24.
Rozpoczęcie może zostać przesunięte o 1-3 tygodni, jeśli zgłoszeń będzie zbyt mało w pierwotnym terminie.

Koszty:
pełna opłata: 500 zł.

Niższa cena (rabat 50 zł) przysługuje uczniom i studentom do 18 roku życia.
Rabat może być też udzielony w przypadku zgłoszenia większej liczby osób.
W cenę wliczone jest wpisowe w wysokości 100 zł,
którego niestety nie zwracam w przypadku rezygnacji na 48 godzin (i później) przed rozpoczęciem kursu.
Proszę o wpłaty na konto bankowe:
09 2160 0003 2000 1594 4188 0001 (Toyota Bank), Ireneusz Graff,
po przyjęciu zgłoszenia.


NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY KURSU WIECZOROWEGO:
– czas trwania kursu: co najmniej 8 tygodni;
– 8 spotkań dydaktycznych w godzinach wieczornych, w tym jeden plener nocny,
– zajęcia: minimum 2,5 godz., generalnie raz w tygodniu, łącznie: ponad 20 godzin zajęć plus plenery dzienne.
– przynajmniej dwa plenery w weekendy w Warszawie lub pobliżu, np. Jabłonny, Raszynie, Wilanowie.

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY KURSU WEEKENDOWEGO:
– zajęcia w soboty i niedziele – 3 weekendy;
– spotkania 4 godzinne, łącznie ponad 20 godzin zajęć plus plenery.

DODATKOWE INFORMACJE:
– możliwość uczestniczenia w plenerach innych grup;
– systematyczne i dogłębne omówienie tematów takich jak kompozycja, oświetlenie, ostrość, czas i ruch;
– porady warsztatowe i sprzętowe;
– duża ilość omawianych zdjęć;
– autorski skrypt i wiele dodatkowych materiałów/pomocy;
– wspólne zwiedzanie wystaw fotograficznych;
– serwis informacyjny o bieżących wydarzeniach w Warszawie: wystawy, prelekcje, spotkania ZPFP itd.
– możliwość „odpracowania” opuszczonych zajęć z inną edycją;

PROFIL KURSU:
Zajęcia koncentrują się na fotografii wykonywanej w warunkach plenerowych.
Kurs o charakterze ogólnym, intensywnym, polecany tym, którzy chcą sprawdzić, uporządkować i poszerzyć swą wiedzę. Ale także dla początkujących.
Znakomita okazja, by wykonane przez siebie zdjęcia przedstawić i poddać surowej, ale życzliwej 😉 krytyce prowadzącego oraz innych miłośników fotografii, to także szansa, by spotkać osoby o podobnych zainteresowaniach, choć często o innych poglądach i doświadczeniach.
Uczestnicy kursu otrzymają dyplomy po zrealizowaniu omówionych zadań i przedstawieniu zestawu prac pod koniec kursu.

Liczne porady sprzętowe i warsztatowe ilustrowane są dużą ilością zdjęć (przykładów lub antyprzykładów) i ilustracji. Najwięcej czasu zajmują prelekcje tematyczne oraz analiza zdjęć przygotowanych przez prowadzącego oraz kursantów. Uczestnicy otrzymują też dużą porcję zadań domowych, a także dodatkowych informacji praktycznych, zaproszeń na imprezy fotograficzne, itp.

PROGRAM:
– podstawowe decyzje: wybór tematu, motywu, punktu widzenia, czasu itd.
– warsztat: kompozycja, oświetlenie i prawidłowa ekspozycja, ruch, krókie i długie czasy oraz zapobieganie poruszeniem, ostrość i nieostrość, obróbka zdjęć cyfrowych, prezentacja zdjęć;
– tematy fotograficzne: uwiecznianie ludzi, portret twardy i miękki, architektura, miasto i zdjęcia nocne, przyroda;
– sprzęt: posługiwanie się aparatem fotograficznym, twórcze wykorzystanie obiektywów, posługiwanie się fleszem, szara karta, statywy, filtry, ekrany odbijające, sprzęt do makrofotografii.

DLA KOGO?
Kurs jest przeznaczony dla początkujących i średniozaawansowanych amatorów, którzy pragną:
– poszerzyć swą wiedzę teoretyczną,
– poprawić warsztat,
– poznać różne techniki,
– przećwiczyć je na plenerach,
– poznać sposób pracy i dorobek innych pasjonatów fotografii,
– porównać swe zdjęcia z pracami innych uczestników kursów,
– rozwinąć swoją wrażliwość, wyobraźnię oraz niezależność artystycznej.

Większość tematów ma charakter uniwersalny, a więc są wskazane zarówno dla fotografujących sprzętem analogowym jak i cyfrowym. Obecnie większość kursantów korzysta z technik cyfrowych, więc w programie są też liczne porady dla nich. Nie ma zajęć w ciemni, ani w studio fotograficznym.

Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych oraz wymagań dotyczących wykształcenia czy posiadanego sprzętu fotograficznego. W trakcie spotkań można zapoznać się z szerokim wachlarzem sprzętu lub rezultatami posługiwania się nim, jednak słuchacze powinni posiadać własny aparat

fotograficzny, wykonywać na bieżąco zdjęcia na zadany temat i prezentować je na spotkaniach – tylko tak można skorzystać z kursu w pełni.


KURS JAKO PREZENT
Istnieje możliwość zakupienia kursu w prezencie.
Po opłaceniu za udział w nim, mogę wystawić imienne zaproszenie


PRZYKŁADOWE PLANSZE Z PRELEKCJI: