Spotkania, prezentacje i pokazy online dla grupy zaawansowanej od marca

zajęcia hybrydowe

Część aktywności realizowana 24/h online: na dysku google, w zamkniętej grupie facebookowej, spotkania online itp.